Lê Trần
Lê Trần

Lê Trần

      |      

Subscribers

   Latest videos

Lê Trần
10 Views · 23 hours ago

Những lời Phật dạy - Trích lục các bài giảng trong Kinh điển Pāli
. CON ĐƯỜNG ĐỂ TÁI SINH TỐT ĐẸP
Tác Giả : Tỳ Kheo Bodhi

1. LUẬT NGHIỆP QUẢ
(1) Bốn loại nghiệp

Có bốn nghiệp này, này các Tỳ kheo, được Ta thuyết giảng sau khi chứng ngộ với thắng trí. Thế nào là bốn?

Có nghiệp đen, quả đen; có nghiệp trắng, quả trắng; có nghiệp đen trắng, quả đen trắng; có nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, đưa đến đoạn diệt nghiệp.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là nghiệp đen, quả đen? Ở đây, này các Tỳ kheo, có người làm thân hành có tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại, làm ý hành có tổn hại. Do làm như thế, người ấy tái sinh vào thế giới có tổn hại. Do người ấy sinh vào ở thế giới có tổn hại, các xúc có tổn hại đến với người ấy.

Tiếp nhận các xúc có tổn hại, người ấy trực nghiệm những cảm thọ có tổn hại, thuần nhất khổ, như những chúng sinh trong địa ngục. Đây được gọi là nghiệp đen, quả đen.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là nghiệp trắng, quả trắng? Ở đây, này các Tỳ kheo, có người làm thân hành không có tổn hại, làm khẩu hành không có tổn hại, làm ý hành không có tổn hại. Do làm như thế, người ấy tái sinh vào thế giới không có tổn hại. Do người ấy sinh vào thế giới không có tổn hại, các xúc không có tổn hại đến với người ấy.

Tiếp nhận các xúc không có tổn hại, người ấy trực nghiệm những cảm thọ không có tổn hại, thuần nhất lạc, như chư thiên ở Biến tịnh thiên. Đây được gọi là nghiệp trắng, quả trắng.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là nghiệp đen trắng, quả đen trắng? Ở đây, này các Tỳ kheo, có người làm thân hành có tổn hại và không tổn hại, làm khẩu hành có tổn hại và không tổn hại, làm ý hành có tổn hại và không tổn hại. Do làm như thế, người ấy tái sinh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại. Do người ấy sinh vào thế giới có tổn hại và không tổn hại, các xúc có tổn hại và không tổn hại đến với người ấy.

Tiếp nhận các xúc có tổn hại và không tổn hại, người ấy trực nghiệm những cảm thọ có tổn hại và không tổn hại, khổ và lạc xen lẫn nhau, như loài người và một số chư thiên ở các cõi trời thấp. Đây được gọi là nghiệp đen trắng, quả đen trắng.

Và này các Tỳ kheo, thế nào là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, đưa đến đoạn diệt nghiệp? Có tư tâm sở để đoạn tận nghiệp đen, quả đen; có tư tâm sở để đoạn tận nghiệp trắng, quả trắng; có tư tâm sở để đoạn tận nghiệp đen trắng, quả đen trắng. Đây được gọi là nghiệp không đen không trắng, quả không đen không trắng, đưa đến đoạn diệt nghiệp.

Có bốn nghiệp này, này các Tỳ kheo, được Ta thuyết giảng sau khi chứng ngộ với thắng trí.

Hãy like và đăng ký để pháp âm được luân chuyển ( thỉnh chuyển pháp luân ) công đức vô lượng.

Lê Trần
3 Views · 23 hours ago

LỤC ĐẠO LUÂN HỒI trong đạo Phật | SÁU CÕI TÁI SINH trong Phật giáo #LẶNG
------------
Cuộc đời Đức Phật là hiện thân trọn vẹn của trí tuệ và từ bi mà nhìn từ góc độ nào chúng ta cũng cảm nhận được.
Trí tuệ là chân trời cho tâm từ bi tuôn chảy. Chúng ta khó thấy hết bầu trời trí tuệ của Đức Phật, nhưng tâm từ bi của Ngài thì bất kỳ ai cũng dễ dàng nhận ra.
Nghĩ nhớ về Đức Phật do đó là nghĩ nhớ về đức từ bi mà Ngài đã thể hiện xuyên suốt cuộc đời của Ngài.
LẶNG xin mạn phép được chia sẻ những câu chuyện của ĐỨC PHẬT đến Đại Chúng, Mong mọi Phật Tử được ngày ngày nghe kinh, học pháp để được AN BÌNH !
Nghe pháp và gieo duyên pháp để tạo phước báu !
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !
Nam Mô A Di Đà Phật !
--------------------------------------
Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức !
Bản quyền thuộc về : [email protected]
--------------------------------------
Tag: #loiphatday #lờiphậtday #phatday #phậtdạy #phat #phật #kinhphat #kinhphật #nhạcphật #nhacphat #truyenphat #truyệnphật #nhanquabaoung #chuyenphatgiao #truyenphatgiao #kểtruyệnđêmkhuya #đêmtrằntrọckhóngủ #lờiphậtdạyhaynhất #lờiphậtdạyvềcuộcsống #nhạcthiềnngủsâu #Nghe #Phật #Dạy #PhậtDạy

Lê Trần
6 Views · 23 hours ago

TT. Thích Nhật Từ giảng nhân chung thất của NS Lam Phương 09-02-2021
--------------------------------------------------------------------------------
Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial
Đăng ký Thành Viên: http://bit.ly/TNTOFFICIAL
--------------------------------------------------------------------------------
Các chủ đề được quan tâm:
Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung
Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDan-UngXu
Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet
Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan
Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi
Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap
Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu
Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc
Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay
Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat
Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong
Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao
Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan
Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat
Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang
Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-ThichNhatTu
Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichNhatTu
-----------------------------------------------------------------------------
Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/
Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
https://www.facebook.com/qttdpnn/
https://www.facebook.com/vandapphathoc.tnt/
#thichnhattu #thichnhattuofficial
© Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official
© Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup

Lê Trần
3 Views · 23 hours ago

SỰ TÁI SINH – CHU TRÌNH NGHIỆP KHÔNG THỂ TRÁNH KHỎI
(Đức Tulku Thondup Rinpoche)

Giải thoát hay tái sanh ?
Những nguyên nhân của tái sanh ?
Sáu cõi của thế gian hiện hữu
Ngăn Chận Những Nơi Sinh Xấu
Chọn Nơi Sinh Đúng
========================================
►Đăng Ký đón nghe Audio miễn phí: http://bit.ly/neovecoitinhdangky
►Fanpage Fb của Kênh: http://fb.com/neovecoitinh
►Blog: https://neovecoitinh.blogspot.com
►Donate (Ủng hộ Kênh):
+ Ví MoMo: 0339839293
+ Stk: Vietinbank - 109005503271 - LE VAN VIET
+ Paypal: https://www.paypal.com/paypalme/coitinh
========================================
Không làm các điều ác
Siêng làm các điều lành
Giữ tâm ý trong sạch
Chính lời Chư Phật dạy
Nguyện cho Thế giới hòa bình, Quốc Gia được hưng thịnh, nhà nhà ấm no hạnh phúc, Pháp giới chúng sinh đoạn ác tu thiện đồng chứng Đạo Bồ Đề
Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo
========================================
hastag: #phậtgiáo #luânhồi #phậtpháp #nẻovềcõitịnh #táisinh

Lê Trần
2 Views · 23 hours ago

Bạn có thể tắt Phụ Đề để dễ đọc.
Lời dạy của bồ tát tái sinh tại nepal - พระพุทธเจ้า - Phần 1
Giác ngộ trong Phật giáo.
Giác ngộ (zh. 覺悟, sa., pi. bodhi), danh từ được dịch nghĩa từ chữ bodhi (bồ-đề) của Phạn ngữ, chỉ trạng thái tỉnh thức, lúc con người bỗng nhiên trực nhận tính Không (sa. śūnyatā), bản thân nó là Không cũng như toàn thể vũ trụ cũng là Không. Chỉ với trực nhận đó, con người mới thấu hiểu được thể tính mọi hiện tượng. Tính Không hiểu ở đây không phải sự trống rỗng thông thường mà nói về một thể tính vô biên không thể dùng suy nghĩ, cảm nhận để đo lường, nằm ngoài cặp đối đãi có-không. Tính Không này không phải là một đối tượng để một chủ thể tiếp cận đến vì bản thân chủ thể cũng thuộc về nó. Vì vậy, giác ngộ là một kinh nghiệm cá nhân không thể giãi bày. Con người chỉ đạt trạng thái giác ngộ khi họ đã biết tất cả (toàn giác), hiểu biết rõ ràng, đúng đắn bản ngã và thế giới xung quanh, đã nhận thức được tận cùng bản thể của vạn vật do đó không còn chấp thủ, hoài nghi và đạt đến một trình độ nhận thức được gọi là giác ngộ. Phương Tây dịch giác ngộ thành khai sáng (enlightenment) vì trong triết học phương Tây khai sáng là tự sử dụng trí tuệ của mình để nhận thức đúng đắn thế giới cũng giống như giác ngộ trong Phật giáo.
Dù rằng cái thể của tính Không là một, nhưng người ta cho rằng có nhiều mức độ giác ngộ khác nhau. Nếu so sánh giác ngộ như phá vỡ một bức tường, thì có mức giác ngộ như chỉ hé mở một lỗ nhỏ và giác ngộ như Phật Thích-ca là phá vỡ hoàn toàn bức tường đó. Có vô vàn khác nhau giữa các mức giác ngộ, biểu hiện bằng sự rõ ràng chính xác của thiền giả đạt được. Dựa trên kinh nghiệm của các bậc giác ngộ, thế giới của sự giác ngộ không hề khác với thế giới hiện tượng của chúng ta, tất cả đều là một, Hiện tượng-Tính không, Tương đối-Tuyệt đối. Kinh nghiệm về cái tất cả là một này chính là kinh nghiệm về thể tính tuyệt đối đó. Trong Bát-nhã ba-la-mật-đa tâm kinh (sa. mahāprajñāpāramitā-hṛdaya-sūtra) chỉ rõ "sắc tức là không, không tức là sắc", tức là không hề có hai thế giới. Nhờ tình trạng giác ngộ sâu xa, hành giả từ bỏ được cái Ngã. Trong Thiền tông, một khi cái ngã đã chết ("đại tử") thì "đời sống" mới bắt đầu, đó là một cuộc sống tự tại và an lạc. Người điển hình đã giác ngộ hoàn toàn mà tất cả các Phật tử đều công nhận là vị Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni, cũng là người bắt đầu giáo hoá cho nên đạo Phật cũng được gọi là "đạo giác ngộ".
Phụ đề được lấy theo https://maitriya.info/vi
Blog từ thiện của kênh|The channel's charity blog: https://ilovevietnami.blogspot.com/
Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/c/Namo....Vaga?sub_confirmatio
Lời dạy của bồ tát tái sinh tại nepal - phần 2: https://www.youtube.com/watch?v=_aoG0QSXlkc
Lời dạy của bồ tát tái sinh tại nepal - phân 3: https://www.youtube.com/watch?v=8-uc8rv5cXg
Tin tức, cậu bé phật ở nepal, bomjon, buddha boy, bồ tát tái sinh ở nepal, cậu bé phật, bồ tát tái sinh tại nepal
#caubephatonepal #buddha #buddhaboy #botattaisinh #phatphap

Lê Trần
4 Views · 23 hours ago

"Vi diệu pháp - Lời chỉ dạy của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT..!!!
Thực hành "CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC CHÂN CHÁNH CỦA ĐẠO PHẬT" - sẽ giải thoát ngay hiện tại !

Kinh sách còn thiếu khuyết nên chưa một Nhân sinh tu đúng pháp CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁC..!!!"

Đây là một trong những Video trong Playlist ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN CHỉ DẠY..!!!

ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT đã ẩn bóng, y chỉ lời dạy của Đức Phật dựng lại những nền Đạo Đức Thánh Thiện mà 2500 năm qua chưa Bậc Thầy nào làm được, giúp Nhân sinh tu đúng pháp để cuộc sống yên bình, tịnh lạc..!!!

Để hiểu rõ hơn CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT, pháp hành HẠNH PHÚC NGAY HIỆN TẠI - TĂNG TRƯỞNG TÂM TỪ VÔ LƯỢNG, DIỆT TRỪ NGÃ MẠN THAM SÂN - giúp Nhân sinh chứng đạt TÂM VÔ LẬU (không còn khổ đau), KHÔNG CÒN TÁI SINH, kính mời Quý Nhân sinh đọc thêm trên:

💛+ Website: https://www.taisinhkhongcon.com/

💛+ Fanpage "TÁI SINH KHÔNG CÒN": https://www.facebook.com/trontinnhanqua

💛+ Trang Nhóm "TÁI SINH KHÔNG CÒN": https://www.facebook.com/group....s/tangdoitatcayeuthu

💛+ Podcast và Spotify "HẠNH PHÚC NGAY HIỆN TẠI"
https://anchor.fm/hanh-phuc-ngay-hien-tai

💛+ File Ebook "ĐẠO NHÂN QUẢ - ĐẠO CỦA LÒNG YÊU THƯƠNG THÁNH THIỆN VÔ ĐIỀU KIỆN": https://drive.google.com/drive..../folders/1jSb86qqgGm

💛+ ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT

ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT - BẬC THẦY CHỨNG ĐẠO VÀ HỮU DUYÊN, Bậc Thầy Tâm Vô Lậu xuất hiện - làm thay đổi những nền đạo đức bình thường từ xưa đến nay - dựng lại Nền Đạo Đức Cao Thượng Thánh Thiện trong thời ĐỨC PHẬT mà 2500 năm qua đã bị thất lạc, giúp nhân sinh xây dựng cuộc sống thế gian yên bình, tịnh lạc !

🌱Để biết rõ về ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT, kính mời Quý Phật tử đọc bài viết dưới đây ạ..!!!
https://www.taisinhkhongcon.com/bậc-thầy-chứng-đạo/nhân-duyên-chúng-con-gọi-bậc-ân-sư-là-đức-phật-tại-thế-và-cha-lành

Nếu Quý Nhân sinh gặp khó khăn trong việc chia sẻ video, ebook, hoặc có ước nguyện Tu Trả Hiếu Mẹ Cha - Thọ Bát Quan Trai xin hãy để lại tin nhắn trên Facebook của Đoàn Khất Sỹ bên trên, sẽ có những người trò của ĐỨC CHA LÀNH TÂM PHẬT sẽ hết lòng trợ duyên..!

Kính ghi,
Những Tâm Hồn Thiện Nguyện Tặng Đời Tất Cả Yêu Thương..!!!💛💛💛
Đạo Nhân Quả - Đạo của Lòng Yêu Thương Thánh Thiện Vô Điều Kiện...!!! 💛💛💛

Lê Trần
5 Views · 23 hours ago

TT. Thích Nhật Từ thuyết giảng trong lễ cúng dường trai tăng tại chùa Giác Ngộ 05-10-2021.
--------------------------------------------------------------------------------
Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial
Đăng ký Thành Viên: http://bit.ly/TNTOFFICIAL
Đăng ký kênh Tiktok Thích Nhật Từ: https://www.tiktok.com/@thichnhattu
--------------------------------------------------------------------------------
Các chủ đề được quan tâm:
Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung
Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDan-UngXu
Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet
Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan
Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi
Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap
Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu
Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc
Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay
Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat
Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong
Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao
Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan
Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat
Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang
Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-ThichNhatTu
Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichNhatTu
-----------------------------------------------------------------------------
Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/
Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
https://www.facebook.com/qttdpnn/
https://www.facebook.com/vandapphathoc.tnt/
#thichnhattu #thichnhattuofficial
© Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official
© Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup

Lê Trần
6 Views · 23 hours ago

MÔN HỌC: GIẢI THOÁT LUẬN PHẬT GIÁO - BÀI 4: TÁI SINH do TT. Thích Nhật Từ giảng dạy ngày 24-12-2021.

#daophatngaynay #thichnhattu #giaithoatluanphatgiao #taisinh #bai4giaithoatluanphatgiao
Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo
- Kênh Tiktok Thích Nhật Từ: https://www.tiktok.com/@thichnhattu
- Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo
- Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR
- Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
- Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
- Fanpage Thích Nhật Từ: https://www.facebook.com/ThichNhatTu
- Fanpage Chùa Giác Ngộ: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo
- Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Lê Trần
5 Views · 23 hours ago

Đức Đạt Lai Lạt Ma - Vĩ Nhân Tây Tạng Và Truyền Thuyết Tái Sinh Đầy Bí Ẩn

Ở Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được xem là sự hiện thân của chư Phật, bồ tát và các vị đạo sư giác ngộ. Với trí tuệ và lòng từ bi của mình, ngài trở thành nhà lãnh đạo tinh thần của chính phủ và người dân lưu vong Tây Tạng tại Ấn Độ và nhiều đạo tràng Phật Giáo trên thế giới. Cuộc đời của ngài chứa khá nhiều màu sắc kỳ bí, nhưng trên hết ngài đã góp phần giúp thế giới tốt đẹp hơn. Người ta còn xếp ngài là một trong ba vĩ nhân người châu Á của thế kỉ 20 cùng với Rabindranath Tagore và Mahātma Gandhi.

Nguồn: thuvienhoasen.org, ripavietnam.org, nghiencuulichsu.com, daophatngaynay.com, baophapluat.vn, vn.dalailama.com, trithucvn.net, phatgiao.org.vn, vyctravel.com

Lê Trần
5 Views · 23 hours ago

Trích đoạn, giới thiệu, Tái sinh luân hổi, Phật pháp, Phật giáo, Lời phật dạy, Đạo phật

Lê Trần
4 Views · 23 hours ago

Thực Hư Chuyện Đức Phật Tái Sinh Tại Nepal Khiến Cả Thế Giới Phải Kinh Ngạc | Vũ Trụ Nguyên Thủy

Câu chuyện về việc Ram đã ngồi thiền 8 tháng liên tục dưới một gốc cây mà không ăn uống đã khiến nhiều người ta cho rằng, cậu chính là hiện thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ đó, cậu còn được gọi với cái tên là Cậu bé Phật. Thực hư chuyện này như thế nào mà lại thu hút sự quan tâm của tất cả mọi người trên thế giới như vậy?
Mời các bạn theo dõi video trên kênh CDTeam - Vũ Trụ Nguyên Thủy.

✔️ CDTeam - Vũ Trụ Nguyên Thủy sẽ đồng hành cùng các bạn trong hành trình giải mã những sự kiện kỳ bí xuyên suốt dòng lịch sử của loài người...
✔️ Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích!
#VũTrụNguyênThủy #BíẨn #CậuBéPhật

Lê Trần
5 Views · 23 hours ago

Đại chúng nhớ ấn vào nút "" Đăng ký '' hoặc "'Subscribe"" để theo dõi thêm những video mới nhất của kênh.


Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: [email protected]

Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

Tu Viện Trúc Lâm là cơ sở đầu tiên của Viện Phật Học được thành lập tại thành phố Edmonton vào tháng 6 năm 1989. Sinh hoạt của Tu Viện hầu hết là các chương trình tu học theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam. Vì cơ sở này là văn phòng chính của viện nên một số sinh hoạt khác của các ban ngành như văn hóa, giáo dục, xã hội, gia đình Phật tử… cũng tạm dùng cơ sở này. Cơ sở Tu Viện Trúc Lâm lúc mới khai sinh tọa lạc tại 10604-108 Street, là một tòa nhà 3 tầng, 9 phòng do viện mua vào tháng 6 năm 1989. Sau đó vì nhu cầu phát triển viện đã bán cơ sở này và mua lại một cơ sở khác tọa lạc tại 10155-89 Street vào năm 1992, cơ sở đó là một ngôi nhà thờ cũ rộng gần 3,500 sqft.

Năm 1996 Viện quyết định mua một sở đất hơn nữa mẫu Anh (Acre) nằm trong khu trung tâm của thành phố Edmonton để xây dựng Tu Viện Trúc Lâm ngày nay. Công trình xây cất đã hoàn tất và đi vào hoạt động kể từ đầu tháng 6 năm 1997. Cơ sở này tọa lạc tại 11328-97 Street, là một toà nhà có 2 tầng rộng 12,400 sqf.

#vandapthichphaphoa #vandap #thichphaphoa #truclam

Lê Trần
5 Views · 23 hours ago

Pháp thoại ngắn được trích từ: Tái Sinh và Ma Nhập
https://youtu.be/0kWZrvJfafU
#shorts

Lê Trần
4 Views · 23 hours ago

Thuyết TÁI SINH theo PHẬT GIÁO
TT. Thích Nhật Từ trả lời vấn đáp Phật pháp online tại chùa Giác Ngộ, ngày 13-03-2020
--------------------------------------------------------------------------------
Đăng ký theo dõi kênh Thích Nhật Từ Official : http://bit.ly/ThichNhatTuOfficial
--------------------------------------------------------------------------------
Các chủ đề được quan tâm:
Đâu là đúng ? : http://bit.ly/DauLaDung
Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : http://bit.ly/KhaiNiem-Ynghia-HuongDan-UngXu
Sự khác nhau & Phân biệt : http://bit.ly/Sukhacnhau-Phanbiet
Tình yêu & Hôn nhân : http://bit.ly/TinhYeu-HonNhan
Gia đình & Xã hội : http://bit.ly/GiaDinh-XaHoi
Pháp môn & Tu tập : http://bit.ly/PhapMon-TuTap
Kinh điển & Phật tử: http://bit.ly/KinhDien-PhatTu
Cõi âm và & Địa ngục : http://bit.ly/CoiAm-DiaNguc
Ăn chay & Ẩm thực chay : http://bit.ly/AnChay-AmThucChay
Thờ Phật & Niệm Phật : http://bit.ly/ThoPhat-NiemPhat
Giấc mơ & Báo mộng : http://bit.ly/GiacMo-BaoMong
Học thuyết của Phật giáo : http://bit.ly/HocThuyetPhatGiao
Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : http://bit.ly/TraLoiPhongVan
Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : http://bit.ly/ViSaoToiTheoDaoPhat
Talk show | Gương Sáng : http://bit.ly/ChuongTrinhGuongSang
Kinh Phật cho người tại gia : http://bit.ly/KinhPhatChoNguoiTaiGia-ThichNhatTu
Kinh tụng hằng ngày : http://bit.ly/KinhTungHangNgay-ThichNhatTu
-----------------------------------------------------------------------------
Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/
Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
https://www.facebook.com/qttdpnn/
https://www.facebook.com/vandapphathoc.tnt/
#thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap
© Bản quyền thuộc về Thích Nhật Từ Official
© Copyright by Thích Nhật Từ Official ☞ Do not Reup

Lê Trần
3 Views · 23 hours ago

Con người tái sinh như thế nào là nỗi trăn trở của con người từ ngàn đời nay. Mỗi tôn giáo lại có cách giải thích khác nhau về sự tái sinh. Tuy nhiên, theo Phật đạo, không có cái gọi là linh hồn tái sinh từ kiếp này đến kiếp khác mà chỉ có cái nghiệp (tốt hoặc xấu) mà chúng ta tạo ra trong quá khứ, hiện tại tạo ra sẽ khiến ta đi tái sinh theo lục đạo luân hồi. Vậy, ý nghĩa của tái sinh là gì?
#conduonggiaithoat
#con_đường_trí_tuệ
#taisinh

Lê Trần
9 Views · 23 hours ago

Chết và tái sinh trong đạo Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 06/06/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/....chet_va_tai_sinh_tro

Lê Trần
2 Views · 23 hours ago

#shorts #tomtatlichsu #tudienlichsu #shortslichsu #videoshorts #thegioitamlinh #thamcungbisu
Ban đang xem nội dung video shorts lịch sử dễ nhớ và thế giới tâm linh hấp dẫn của kênh "Từ điển lịch sử".
-----------------------------------------------------------------------------------
Để theo dõi nhanh chúng tôi trên các nền tảng:
► Fanpage: https://www.facebook.com/history.tgm
► Tiktok Từ điển lịch sử: https://www.tiktok.com/@tudienlichsu
► Tiktok Lịch sử kiêu hùng: https://www.tiktok.com/@history.tgm
► Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/....podcast/từ-điển-lịch
► Spotify: https://open.spotify.com/show/....44hZR7hWVqPbBL7F4hv6
-----------------------------------------------------------------
CONTACT US:
© Bản quyền thuộc về Từ Điển Lịch Sử
© Copyright by TGM HISTORY (Do Not Reup)

Cảm ơn các bạn đã xem video!
Nhấn LIKE và ĐĂNG KÝ KÊNH của TỪ ĐIỂN LỊCH SỬ để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé!
#tudienlichsu #thamcungbisu #tomtatnhanhlichsu #historytgm

Lê Trần
6 Views · 23 hours ago

Các bạn nhớ ấn vào nút "" Đăng ký '' hoặc "'Subscribe"" để theo dõi thêm những video mới nhất của kênh nha.

Tu Viện Trúc Lâm
11328 - 97 Street
Edmonton, AB, T5G 1X4
Canada
Phone (780) 471-1093
Fax (780) 471-5394
Email: [email protected]

Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.

Tu Viện Trúc Lâm là cơ sở đầu tiên của Viện Phật Học được thành lập tại thành phố Edmonton vào tháng 6 năm 1989. Sinh hoạt của Tu Viện hầu hết là các chương trình tu học theo truyền thống Phật Giáo Việt Nam. Vì cơ sở này là văn phòng chính của viện nên một số sinh hoạt khác của các ban ngành như văn hóa, giáo dục, xã hội, gia đình Phật tử… cũng tạm dùng cơ sở này. Cơ sở Tu Viện Trúc Lâm lúc mới khai sinh tọa lạc tại 10604-108 Street, là một tòa nhà 3 tầng, 9 phòng do viện mua vào tháng 6 năm 1989. Sau đó vì nhu cầu phát triển viện đã bán cơ sở này và mua lại một cơ sở khác tọa lạc tại 10155-89 Street vào năm 1992, cơ sở đó là một ngôi nhà thờ cũ rộng gần 3,500 sqft.

Năm 1996 Viện quyết định mua một sở đất hơn nữa mẫu Anh (Acre) nằm trong khu trung tâm của thành phố Edmonton để xây dựng Tu Viện Trúc Lâm ngày nay. Công trình xây cất đã hoàn tất và đi vào hoạt động kể từ đầu tháng 6 năm 1997. Cơ sở này tọa lạc tại 11328-97 Street, là một toà nhà có 2 tầng rộng 12,400 sqf.


Nghe Thầy Thích Pháp Hòa những bài giảng pháp rất hay và mới nhất 2018.

#vandapthichphaphoa #vandap #thichphaphoa #truclam

Lê Trần
5 Views · 23 hours ago

Vấn đáp: Sự khác nhau giữa Tiểu thừa và Đại thừa | Thích Nhật Từ
Đăng ký theo dõi kênh Vấn đáp Phật Học: https://goo.gl/kifyzZ
--------------------------------------------------------------------------------
Các chủ đề được quan tâm:
Đâu là đúng ? : https://goo.gl/FT5RXi
Khái niệm | Ý nghĩa | Hướng dẫn | Ứng xử : https://goo.gl/gQ9z3V
Sự khác nhau & Phân biệt : https://goo.gl/TiFe3X
Tình yêu & Hôn nhân : https://goo.gl/vvvTYV
Gia đình & Xã hội : https://goo.gl/r1R1MS
Pháp môn & Tu tập : https://goo.gl/mWDiQS
Kinh điển & Phật tử: https://goo.gl/FwYN73
Cõi âm và & Địa ngục : https://goo.gl/TDcVKj
Ăn chay & Ẩm thực chay : https://goo.gl/T5Zp9h
Thờ Phật & Niệm Phật : https://goo.gl/EchXty
Giấc mơ & Báo mộng : https://goo.gl/EigNqU
Học thuyết của Phật giáo : https://goo.gl/8r6Zk9
Trả lời phỏng vấn các đài truyền thông : https://goo.gl/Zsvpmp
Talkshow | Vì sao tôi theo đạo Phật ? : https://goo.gl/qTL1ms
Talk show | Gương Sáng : https://goo.gl/qTL1ms
Kinh Phật cho người tại gia : https://goo.gl/QvBbXE
Kinh tụng hằng ngày : https://goo.gl/p5BU3h
-----------------------------------------------------------------------------
Website: http://chuagiacngo.com/ | http://quydaophatngaynay.org/
Fanpages: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
https://www.facebook.com/qttdpnn/
https://www.facebook.com/vdpp.thichnhattu
#thichnhattu #vandapphatphap #vandap #phatphap

Show more