BẢN TIN PHẬT SỰ NGÀY 14/10/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

1. THÔNG BẠCH CỦA TRUNG ƯƠNG GIÁO HỘI VỀ VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO LŨ LỤT CÁC TỈNH MIỀN TRUNG
2. TP. HCM: CÁC HOẠT ĐỘNG NGHI LỄ TẠI ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG
3. HÀ NỘI: HỌP TRÙ BỊ CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TỌA ĐÀM KHOA HỌC “PHÁT HUY TINH THẦN VÀ BIỂU TƯỢNG PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI, QUA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM”
4. TRÀ VINH: LỄ KHÁNH THÀNH, AN VỊ TÔN TƯỢNG BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TẠI CHÙA LONG BÌNH
5. CÁC CHÙA CHUNG TAY HỖ TRỢ BÀ CON VÙNG LŨ