BẢN TIN PHẬT SỰ NGÀY 15/10/2020

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

1.HCM: TRUYỀN BỒ TÁT GIỚI VÀ HOÀN MÃN ĐẠI GIỚI ĐÀN HUỆ HƯNG PL. 2564

2.KON TUM: ĐOÀN BAN TÔN GIÁO, UỶ BAN TRUNG ƯƠNG MTTQVN THĂM BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH

3.HCM: KHÁNH TUẾ BÁCH NIÊN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH HIỂN TU

4.NHIỀU CHÙA Ở QUẢNG NAM BỊ CÔ LẬP, NGẬP SÂU TRONG NƯỚC

5.QUẢNG BÌNH: BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH TRAO TẶNG 180 PHẦN QUÀ CỨU TRỢ LŨ LỤT TẠI HUYỆN LỆ THỦY

6.THỪA THIÊN HUẾ: CHÙA TỪ LÂM HỖ TRỢ BÀ CON VÙNG LŨ