BẢN TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TUẦN 19 NGÀY 10/05/2020

ĐIỂM TIN PHẬT SỰ TIẾNG ANH TRONG TUẦN 

1. HO CHI MINH CITY: VESAK 2564 – SOLAR CALENDAR 2020 TO BE SOLEMNLY HELD

2. HANOI: VESAK BUDDHIST CALENDAR 2564 – SOLAR CALENDAR 2020 TO BE CELEBRATED AT QUAN SU PAGODA BY VIETNAM BUDDHIST SANGHA

3. GREAT VESAK 2564 – SOLAR CALENDAR 2020 TO BE CELEBRATED AT PROVINCES NATIONWIDE

4. THE PARTY AND STATE DELEGATIONS VISITED AND CONGRATULATED THE VIETNAM BUDDHIST SANGHA ON THE OCCASION OF THE BUDDHA’S BIRTHDAY CELEBRATION

5. CHARITY ACTIVITIES TO HAIL VESAK. 2564 – SOLAR CALENDAR 2020

6. AWARDED ON THE LUNAR APRIL PROGRAM – WRITING CONTEST MY WORDS DEDICATED TO BUDDHA

BTPS TA19 10052020

Người đăng: Chùa Việt vào Chủ nhật, 10 tháng 5, 2020