CHUYỆN Ở CHÙA BÁT PHÚC – PHẦN 1

Nằm sâu trong thôn Hạnh Đàn xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, chùa Bát Phúc trở thành mái ấm cho trẻ mồ côi, lang thang, cơ nhỡ … Nhờ tấm lòng đôn hậu, bàn tay yêu thương của sư thầy Thích Diệu Bản hết lớp trẻ này đến lớp trẻ khác đã khôn lớn, trưởng thành dưới mái chùa Bát Phúc. 

CHUYỆN Ở CHÙA BÁT PHÚC

Người đăng: Chùa Việt vào Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2020