ĐẠO MẠCH LƯU TRUYỀN GIỮA CỘNG ĐỒNG ĐA SẮC TỘC

Là địa phương nằm trên trục đường miền Tây với các dân tộc sinh sống hài hòa mấy trăm năm qua, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng trong quá khứ cũng như hiện tại đều phát huy thế mạnh đoàn kết những tông phái biệt truyền, chăm lo phát triển đạo pháp. Tiếp bước các bậc tiền nhân, Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã vận động Tăng Ni và Phật tử toàn tỉnh thực hiện thành tựu được nhiều Phật sự đáng kể, góp phần không nhỏ xây dựng và phát triển ngôi nhà chung GHPGVN.