GIẢNG ĐÁP PHẬT PHÁP

Đại đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì Chùa Ba Vàng – Uông Bí – Quảng Ninh giảng đáp Phật pháp với chủ đề: “HỎA TÁNG Có Sợ Ảnh Hưởng Đến TÁI SINH và PHƯỚC ĐỨC Của Con Cháu” – Phần 2