HOẰNG PHÁP

Ni Sư.TS. Thích Nữ Hương Nhũ, Ủy viên Thường Trực Ban Hoằng Pháp TW GHPGVN, Ủy viên Thường trực Phân ban Ni giới TW GHPGVN, trụ trì Chùa Thiên Quang, khu phố Tân Hòa, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương chia sẻ thời pháp thoại về Phật pháp và đời sống với chủ đề: “THIỆN NGHỆP” – Phần 2