HOẰNG PHÁP

Thượng toạ Thích Tuệ Hải, trụ trì chùa Long Hương, Ấp Long Hiệu, Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai chia sẻ thời pháp thoại về Phật pháp và đời sống với chủ đề: “Kinh Hoa Nghiêm” – Phần 4