HOẰNG PHÁP

Thượng toạ Thích Nhật Từ  – Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN; Phó viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; Phó Ban Phật giáo quốc tế; Phó Ban giáo dục Phật giáo trung ương; Phó Ban Hoằng pháp trung ương; Phó Ban từ thiện trung ương GHPGVN chia sẻ pháp thoại với chủ đề “Phẩm Hạnh Của Người Tu” Phần 1