TÂM SỰ NGƯỜI PHẬT TỬ CÓ Ý NGUYỆN XUẤT GIA

Xuất gia đi tu là nguyện suốt đời sống với giáo lý đạo Phật, mang trái tim từ bi sưởi ấm cho chúng sanh. Người xuất gia là bậc đại trượng phu, có ý chí kiên cường, tâm nguyện vững chắc, và việc làm cao thượng. Xuất gia có nghĩa lìa xa gia đìnhlìa bỏ nhà cửa sự nghiệpcha mẹ, vợ chồng, con cái, dứt đường ái ân, không còn thiết tha lưu luyến mùi đời thế tục, để vào ở hẳn trong chùa hay tu viện sống suốt đời độc thânqui y thọ giớihằng ngày tu thiềntụng kinhniệm Phật, học kinh, đọc sách, để thanh lọc tâm ý.