PHẬT GIÁO VÀ ĐỜI SỐNG

ĐỔ LỖI CHO SỐ PHẬN – PHẦN 2

Thất bại có nhiều lý do nhưng nếu thất bại mà không rút ra được bài học thì không thể nào thành công trong cuộc sống. Có rất nhiều người khi gặp khó khăn hay thất bại thì chỉ học cách đổ lỗi, không chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Nhưng họ không nhận thức được rằng đổ lỗi là tiền đề của thất bại. Không chỉ là thất bại một lần, mà mỗi lần đổ lỗi là một lần thất bại.

DO LOI CHO SO PHAN PHAN 2

Người đăng: Chùa Việt vào Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020