THẦN Y TRÊN NÚI NAM QUY

Vùng Bảy Núi từ lâu đã nổi tiếng là “vương quốc” của các loài rắn độc, từng gây kinh hãi cho bao người. Nhưng, nơi đâu có rắn độc thì ở đó sẽ xuất hiện những thầy trị rắn cắn đại tài, cứu sống nạn nhân của rắn độc. Đó là những thầy thuốc rắn của chùa Phnom Pi Lơ trên núi Nam Quy (xã Châu Lăng, Tri Tôn, tỉnh An Giang)

THAN Y TREN NUI NAM QUY

Người đăng: Chùa Việt vào Thứ Năm, 14 tháng 5, 2020