Up next

Đức Phật dạy về oai lực của cây Bồ Đề và tán dương lễ cúng dường cây Bồ Đề

11 Views· 06/02/23
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Chương trình 2: Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo
Đức Phật dạy về oai lực của cây Bồ Đề và tán dương lễ cúng dường cây Bồ Đề
Đề mục quán:
1. Chúng ta có dùng thân này làm cái thuyền để tạo công đức cho chúng ta hay không?
- Công đức thứ nhất: Thực hành nghe, học Pháp các chương trình tu tập của Câu lạc bộ để hiểu và thực hành Pháp lục hòa.
- Công đức thứ 2: Thực hành phận sự công đức tại đạo tràng.

2. Học theo hạnh tiền kiếp của Ngài Anan (Vua Chuyển Luân Thánh Vương) và học theo hạnh của Sư Phụ, kiểm tra xem mình có lắng nghe ý kiến đóng góp khi phận sự hay không? Có tán dương được những người có đóng góp ý kiến đó không?

3. Hướng tâm tri ân Phật, tri ân Sư Phụ cùng đại Tăng. Nhờ có Sư Phụ và đại Tăng mới có nhân duyên, có hội chúng cho chúng ta tu tập như ngày hôm nay, mới khiến cho chúng ta giác ngộ.

4. Phát nguyện học theo gương của Vua Chuyển Luân Thánh Vương (là tiền thân của Ngài Anan): Cúng dường, tán dương, tri ân Phật.

Xem thêm:
------------------------
Kính mời Quý đạo hữu xem thêm các bài theo các chủ đề khác:
*** Văn Khấn Tết nguyên đán 2022: https://bit.ly/van-khan-tet-nguyen-dan
*** Văn Khấn Trong 1 Năm – 365 Ngày: https://phamthiyen.com/tong-ho....p-cac-nghi-thuc-cung
*** Hướng dẫn tu tập cầu siêu hóa giải oán kết (bài 8): https://phamthiyen.com/huong-d....an-tu-tap-cho-nguoi-
*** Hướng Dẫn Nghi Thức Tụng Kinh: http://bit.ly/HuongDanNghiThucTungKinh
*** Thờ Cúng Sao Cho Đúng: https://bit.ly/ThoCungSaoChoDung
*** Phật Pháp Ứng Dụng: https://bit.ly/phatphap-ungdung
*** Câu chuyện chuyển nghiệp: https://bit.ly/cau-chuyen-chuyen-nghiep
*** Công Danh Sự Nghiệp: http://bit.ly/congdanhsunghiep
*** Tu Tập Cho Người Phật Tử Tại Gia: http://bit.ly/TuTapChoPhatTuTaiGia
Kính mời Quý đạo hữu tham gia các nhóm và các trang để được giải đáp thắc mắc và giao lưu kết bạn:
* Trang Cá Nhân: Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): http://bit.ly/phamthiyentchq
* Fanpage: Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán: http://bit.ly/fanpagephamthiyentchq
* Website: https://phamthiyen.com/
* Nhóm: Tâm Sự Cùng Cô Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán): http://bit.ly/tamsucungcophamthiyen
* Nhóm Cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày: https://www.facebook.com/group....s/camnhanhanhphucmoi
- SoundCloud: https://soundcloud.com/phat-phap-ung-dung
- NhacCuaTui: http://bit.ly/nhaccuatuiphatphapungdung
#phamthiyen #chuabavang #clbcucvang

Show more
Facebook Comments

Up next