Up next

5 bí ẩn lớn nhất về Cuộc Đời và Thánh tích mà Chúa Jesus để lại hậu thế| Tập 17

42 Views· 05/02/23
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Chúa Giê-su được xem là vị lãnh đạo, là người được Thiên Chúa sai phái đến để giải cứu dân Chúa, là đấng tạo thành trời đất, muôn vật, là vị thầy dạy luân lý, lẽ sống giúp mở đường cho những ai lầm đường lạc lối. Cho đến nay, những bí ẩn xoay quanh cuộc đời và khổ nạn của Chúa vẫn làm đau đầu các nhà khoa học.

Subscribe Taca Why: http://bit.ly/3d1Bj0M

5 bí ẩn lớn nhất về Cuộc Đời và Thánh tích mà Chúa Jesus để lại hậu thế| Tập 17.


taca why, taca why mới nhất, taca why hay nhất,lịch sử,chúa jesus, jesus, giê su, chúa giê su, thánh tích của chúa, thánh tích jesus, thần tích của chúa, thần tích jesus,5 bí ẩn lớn nhất về Cuộc Đời chúa jesus,Thánh tích mà Chúa Jesus để lại hậu thế, lịch sử luôn bí ẩn, bí ẩn lịch sử, tập 17

Show more
Facebook Comments

Up next