Up next

✅ BÀI GIẢNG 02 - TỰ HỌC THIỀN VIPASSANA KHÓA 10 NGÀY | Self study Vipassana Meditation

1 Views· 13-11-22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

🔷 TỰ HỌC THIỀN VIPASSANA KHÓA TỰ HỌC 10 NGÀY bao gồm 10 bài giảng hướng dẫn mọi người có thể từng bước thực hành thiền tại nhà.

LINK ĐẦY ĐỦ KHÓA TỰ HỌC THIỀN VIPASSANA 10 NGÀY TẠI ĐÂY: http://ldp.to/3DOoX

Bằng việc "xem đi xem lại" và vận các kiến thức thiền định trong các bài giảng chúng ta sẽ tìm thấy con đường giúp chúng ta hướng về tới bản thể và tìm về chính mình.
Để học thiền không nhất thiết chúng ta cần phải tìm đến minh sư hay người thầy cụ thể nào.

" HƠI THỞ CHÍNH LÀ MINH SƯ - HƠI THỞ CHÍNH LÀ NGƯỜI THẦY - NGƯỜI THẦY TRONG MỖI CHÚNG TA "

Và tất nhiên nếu chúng ta cũng có thể đăng ký học thiền vipassana chính quy tại đường link đăng ký trực tiếp để mọi người tham khảo: http://ldp.to/3todf
( Ghi chú: Hiện tại tất cả các khóa học về Thiền Vipassana tại việt nam năm nay do Dịch bệnh covit nên rất khó có thể đăng ký được )

🔷 THAM KHẢO THÊM KHÓA TỰ HỌC THỰC HÀNH THIỀN VIPASSANA - KHÓA SATI 8 NGÀY TẠI: http://ldp.to/5G70j

🎯 FACEBOOK HỌC MARKETING MIỄN PHÍ
• Facebook chính : http://ldp.to/0ijsU
• Telegram: @TruongManhPhu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
🔷 PERSONAL TEACHING MEDITATION VIPASSANA 10 DAYS Self-study course includes 10 lectures that guide people step by step to practice meditation at home.

FULL LINK OF 10 DAY VIPASSANA MEDITATION SELF-COURSE HERE: http://ldp.to/3DOoX

By "watching it over and over" and incorporating meditative knowledge in the teachings we will find a way to help us move towards our being and find ourselves.
In order to learn meditation, it is not necessary to go to any particular guru or teacher.

"The Breath is the Master - The Breath is the Teacher - The Teacher in all of us"

And of course if we can also register for a regular vipassana meditation course at the direct registration link for everyone to refer to: http://ldp.to/3todf
(Note: Currently all courses on Vipassana Meditation in Vietnam this year due to the Covid-19 epidemic, it is very difficult to register)

🔷 FIND OUT MORE VIPASSANA MEDITATION PRACTICE Self-study course - 8 DAY SATI COURSE AT: http://ldp.to/5G70j

🎯 FREE MARKETING LEARN FACEBOOK
• Main Facebook: http://ldp.to/0ijsU
• Telegram: @TruongManhPhu

Show more
Facebook Comments

Up next