Up next

Bạn Có Duyên Với Đức Phật Nghe 10 Điều Phật Dậy Ảnh Hưởng Vận Mệnh Kể Chuyện Đêm Khuya Phật Giáo

8 Views· 07/12/22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

10 điều ác cần tránh phật dậy nếu không muốn ảnh hưởng đến phước đức vận mệnh, cùng nghe để hiểu hơn về thế giới vô hình nâng cao giác ngộ sớm vào con đường thoát khỏi kiếp sinh tử luân hồi,

Show more
Facebook Comments

Up next