Up next

Chết và tái sinh trong đạo Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com

14 Views· 05/12/22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Chết và tái sinh trong đạo Phật -TT. Thích Nhật Từ - wWw.ChuaGiacNgo.com
Giảng tại Yokohama, Nhật Bản, ngày 06/06/2015
Nghe bài pháp thoại dưới dạng mp3 tại đây:
http://chuagiacngo.com/phapam/....chet_va_tai_sinh_tro

Show more
Facebook Comments

Up next