Up next

GIỚI LUẬT PHẬT GIÁO BÀI 17 - VẤN ĐÁP: KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA CÓ PHẢI ĐỨC BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI THUYẾT?

13 Views· 05/12/22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Bao gồm các câu hỏi:
1/ Một số học giả ngày nay cho rằng kinh điển đại thừa không phải do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thuyết vì không tìm thấy bản tương ưng trong năm bộ Ni ka ya?
2/ Ngài Vô Não trong kiếp sống đã giết nhiều người tức là phạm giới sát, mà tại sao vẫn chứng A La Hán?
3/ Trong 13 già nạn có hỏi ông có phạm biên tội không? Vậy biên tội có phải tính từ thọ năm giới trở lên hay chỉ dành riêng cho Tỳ Kheo phạm một trong bốn Ba la di?
4/ Sự khác nhau về ngày đầu tiên trong tháng và giờ đầu tiên trong ngày giờ Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam như thế nào? Minh tướng được hiểu như thế nào?
5/ Trong cuộc sống đời thường sự va chạm là điều không tránh khỏi, có những điều va chạm giúp con người ta trưởng thành hơn. Tuy nhiên cũng có những cuộc va chạm đưa người ta vào đường cùng ngõ hẹp. Vậy làm thế nào để mình có thể chấp nhận và đối diện với thử thách vượt qua. Phải chăng là sự im lặng? Kính mong Ôn chia sẽ kinh nghiệm sống mà Ôn đã từng trải cho chúng con được rõ.
6/ Thiện ác chơn vọng tánh tự rỗng không, nhân quả mầu nhiệm phân minh bình đẳng.
7/ Những người tạo nghiệp ác ngũ nghịch nếu chỉ nhất tâm niệm Phật điều được vãng sanh. Vậy họ có rơi vào nhân quả hay không? Có phải trả quả báo cực ác hay không?

Show more
Facebook Comments

Up next