Up next

Hướng Dẫn Thiền Vipassana 1 Tiếng - TS Goenka

7 Views· 13-11-22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Facebook Group: www.facebook.com/groups/thuctinh.info/ Bài Hướng Dẫn Thiền Vipassana 1 Tiếng Này Dành Cho Thiền Sinh Đã Tham Dự & Hoàn Thành Khoá Thiền Vipassana 10 Ngày Do Thiền Sư S.N. Goenka Giảng Dạy Theo Phương Pháp Thiền Sư Sayagyi U Ba Khin.

Show more
Facebook Comments

Up next