Up next

Kiếp luân hồi - Kazen Tuấn

37 Views· 06/02/23
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Điệu hồ quảng: Nắng xuân

Album nhạc Phật mới của nghệ sĩ Vũ Luân. Các bài hát được thể hiện qua các điệu hồ quảng rất hay.
List bài hát:
1. Dâng lễ Vu Lan - Vũ Luân
2. Sinh tử vô thường - Vũ Luân & Kazen Tuấn
3. Kiếp luân hồi - Kazen Tuấn
4. Đò qua sông nghiệp -Kazen Tuấn
5. Kiếp nhân sinh - Vũ Luân
6. Nguyện Kinh Dược Sư - Vũ Luân
7. Luật nhân quả - Vũ Luân
8. Tiếng chuông chùa - Vũ Luân
9. Quan Âm cứu nạn - Vũ Luân
10. Nỗi lòng Quan Thế Âm - Vũ Luân & Kazen Tuấn

http://vuluan.net

Show more
Facebook Comments

Up next