Up next

Mùng 1 Âm Lịch Mở Kinh Sám Hối Hết Ngay Bệnh Tật Mày Mắn Tự Đến Rước Lộc Vào Nhà Tiêu Trừ Ách Nạn

7 Views· 23/12/22
Lê Trần
Lê Trần
1 Subscribers
1

Mùng 1 Âm Lịch Mở Kinh Sám Hối Cầu An Hết Ngay Bệnh Tật May Mắn Tự Đến Rước Lộc Vào Nhà Tiêu Trừ Ách Nạn - Tụng Kinh Phật Giáo

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Tụng Kinh Phật Giáo : là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn...vv...

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.


Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Tụng Kinh Phật Giáo :https://www.youtube.com/channe....l/UC_3bZpnpt2kZApOMF

#kinhphat #tungkinhphatgiao #nghekinhphat

Show more
Facebook Comments

Up next