Up next

Ngày 1 | Khóa Thiền Satipatthana 8 Ngày - Thiền Sư Goenka

5 Views· 24-11-22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Ngày 1 | Khóa Thiền Satipatthana 8 Ngày - Thiền Sư Goenka

Xem trọn bộ khóa tại: https://bit.ly/2Rxa6Jl

Khóa thiền Satipaṭṭhāna có cùng thời khóa biểu và nội quy như các khóa thiền 10 ngày. Điểm khác nhau là các bài pháp thoại buổi tối sẽ giảng kỹ về Kinh Mahāsatipaṭṭhāna (Kinh Đại Niệm Xứ). Đây là Kinh chính yếu giải thích về phương pháp thiền Vipassana một cách có hệ thống.

Các bạn có thể tìm khóa thiền tại website: https://www.dhamma.org/vi/courses/search

#thuchanhvipassana #vipassana #thuchanhtuniemxu #tuniemxu #Goenka
Facebook Thực hành Vipassana - Thực hành Tứ Niệm Xứ: https://www.facebook.com/groups/thuchanhvipassana/
©Copyright by Thực hành Vipassana - Thực hành Tứ Niệm Xứ

Show more
Facebook Comments

Up next