This video is being sold, you have to purchase the video to watch it.

Up next

Người sống tốt TRỜI PHẬT sẽ phù hộ - Thầy Thích Pháp Hòa (siêu hay)

10,002 Views· 0 Purchases· 05/07/22
Lê Trần
Lê Trần
1 Subscribers
1

►Thầy Trụ Trì Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam.
► Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi.
► Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
► Thầy tiếp nhận trách vụ trụ trì TV. Trúc Lâm năm 2006 và TV. Tây Thiên 2007.
#Phápthoại_ThíchPhápHòa

Show more
Facebook Comments

Up next