Up next

Những Mẫu Chuyện Nhân Quả - Phan Thị Tua

35 Views· 25-06-22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

1/- Chú Giải Sấm Giảng Quyển Ba: http://bit.ly/cgsamgq3
2/- Chú giải Quyển Tư: http://bit.ly/cgsamgq4
3/- Chú giải Quyển Năm: http://bit.ly/cgsgq5
4/- Chú Giải Sấm Giảng Quyển Sáu: http://bit.ly/antotien
5/- Chú Giải Bài: Lộ Chút Cơ Huyền, Năm Kỷ-Mão, 48 Câu: http://bit.ly/lochutcohuyen
6/- Chú Giải Cho Đức Ông Mất Ghe: http://bit.ly/choducongmatghe
7/- Chú Giải Mặc Tình Ai: http://bit.ly/mactinhai
8/- Chú Giải Bài Bánh Mì: http://bit.ly/cgbanhmi
9/- Chú Giải bài Ông Lương-Văn-Tốt: http://bit.ly/ongluongvantot
10/- Chú Giải Bài Thiên-Lý Ca: http://bit.ly/thienlyca
11/- Chú Giải Bài Luận Việc Tu Hành: http://bit.ly/luanviectuhanh
12/- Chú Giải bài: Viếng làng Mỹ-Hội-Đông (Long Xuyên): http://bit.ly/vienglangmyhoidong
13/- Chú Giải bài: Cho Ông Tham Tá NGÀ: http://bit.ly/ongthamtanga
14/- Chú Giải bài: "Tỉnh Bạn Trần Gian": http://bit.ly/tinhbantrangian
15/- Chú Giải bài: Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện: http://bit.ly/khuyennguoigiaulongphuocthien
16/- Chú Giải Bài: Dặn-Dò Bổn-Đạo: http://bit.ly/dandobondao
17/- Chú Giải Bài: "Diệu Pháp Quang-Minh": http://bit.ly/dieuphapquangminh
18/- Chú Giải Bài: SA-ĐÉC: http://bit.ly/cgsadec
19/- Chú Giải Bài: "Nang Thơ Cẩm Tú": http://bit.ly/nangthocamtu
20/- Chú Giải Bài THI XUÂN, năm Kỷ-Mão, 44 câu: http://bit.ly/thixuan
21/- Chú Giải Bài Hai Mươi Chín Tháng Chạp, 76 câu, năm Kỷ-Mão: http://bit.ly/haimuoichinthangchap
22/- Chú Giải Bài Cám Cảnh Dân Nghèo, 20 Câu, Năm Kỷ-Mão: http://bit.ly/camcanhdanngheo
23/- Chú Giải Bài Đầu Năm, 32 Câu, năm Canh-Thìn: http://bit.ly/cgdaunam
24/- Chú Giải Bài Tối Mồng Một, 48 câu, năm Canh-Thìn: http://bit.ly/toimongmot
25/- Chú Giải Bài Say, 32 câu, năm Kỷ-Mão: http://bit.ly/cgbaisay
26/- Chú Giải Bài: "Xuân-Hạ Tác Cuồng-Thơ": http://bit.ly/1jqTFey
27/- Chú Giải Bài: Từ Giã Bổn-Đạo Khắp Nơi: http://bit.ly/1kZSmoz
28/- Chú Giải Bài: Tạm Ngưng Lý-Thuyết: http://bit.ly/1XoGGg1
29/- Chú Giải Bài: Đến Làng Nhơn-Nghĩa (Cần-Thơ): http://bit.ly/1MMst4x
30/- Chú Giải Bài: Cho ông Hương-Bộ Thạnh: http://bit.ly/1SpWWqC
31/- Chú Giải Bài: "Từ-Giã Làng Nhơn-Nghĩa": http://bit.ly/1NgksSu
32/- Chú Giải Bài: Ai Người Tri-Kỷ: http://bit.ly/1RefNXe
33/- Chú Giải Bài: "Bóng Hồng": http://bit.ly/1XoGsW8
34/- Thiên Cơ Thời Cuộc PGHH: http://bit.ly/1MTXzXQ
35/- ĐGV: Nguyễn Văn Út: http://bit.ly/1TrabIf
36/- ĐGV: Nguyễn Văn Lo: http://bit.ly/1LLpZzd
37/- ĐGV: Nguyễn Thị Cẩm Tú: http://bit.ly/1OttJMk
38/- ĐGV: Phan Thị Tua: http://bit.ly/1NFMDk7
39/- ĐGV: Lê Thị Kim Ngà: http://bit.ly/1NkTadK
40/- ĐGV: Lý Thị Mai: http://bit.ly/1jxb2dA

© Kênh Youtube Phật Giáo Hòa Hảo: http://j.mp/YouPGHH
© Kênh Youtube Sấm Giảng Thi Văn: http://bit.ly/SGTVPGHH

© Facebook:
http://goo.gl/YtGON1
http://goo.gl/JIkiUZ

© Blogger:
http://samgiangpghh.blogspot.com

© Paltalk:
Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao: http://www.paltalk.com/g2/paltalk/1534794994

Vào Phòng Paltalk: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao để cùng học tu, cùng tu cùng tiến. Rất Hận Hạnh Được Quý Đạo Hữu Bạn Tham Gia.

+ Niệm Phật Gieo Duyên. (7g Sáng và 9g Tối Việt Nam)
+ Diễn Ngâm Sấm Giảng Thi Văn Của ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ (10g Sáng VN và 3g Chiều VN).
+ Trao đổi học hỏi giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo. (12g Trưa VN và 7g Tối VN)
+ Đăng ký thuyết trình giáo lý PGHH đầu giờ với quý @(ốp).(12 g trưa VN)
+ Giải Đáp Ghi Vấn. (sau phần thuyết trình)
+ Nêu Câu Hỏi Về Phật Pháp,Hỏi một đoạn trong Sấm Giảng Thi Văn,
Hỏi về những Sự Chướng Duyên Nghịch Cảnh Trong Đời Để Chia Sẽ, Hóa Giải và Học Hỏi.

RẤT MONG ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ ĐỒNG ĐẠO CÙNG QUÝ THIỆN HỮU TRI THỨC.

Show more
Facebook Comments

Up next