Up next

Thiền Định Phật Giáo - Phần 3 - Giảng sư Thích Tâm Đức

7 Views· 23-11-22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Thiền Định Phật Giáo - Do Giảng sư, Tiến sĩ Thượng tọa Thích Tâm Đức - Giảng và hướng dẫn tại Thiền viện Vạn Hạnh - 750 Nguyễn Kiệm, Tp HCM. Ngày 22.04.2012
Phần 1: Lược Sử Hình Thành Và Phát Triển Thiền Định Phật Giáo
Phần 2: Nội dung thiền định trong Phật Giáo Nguyên Thủy
Phần 3: Kỹ thuật Thiền ngồi và Thiền đi .

Show more
Facebook Comments

Up next