Up next

Thiền Ngay Bây Giờ - Thiền Sư S.N Goenka

3 Views· 24-11-22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Thiền Ngay Bây Giờ - Thiền Sư S.N Goenka

0:00:00 Lời giới thiệu
0:22:21 Bức thông điệp chung về hòa bình
0:53:35 Đức Phật và nhà khoa học
1:23:38 Môn bơi lội học
1:51:28 Toa thuốc của bác sĩ
2:10:59 Căn nguyên của vấn đề
2:38:39 Lời dạy phổ quát của đức Phật
3:56:28 Một cuộc phỏng vấn với thiền sư S N Goenka
4:31:36 Phần phụ lục

Mỗi người chúng ta dường như đã bị quy định để tin rằng thế giới thực nằm ở bên ngoài, rằng cách để sống trong cuộc đời là phải tiếp xúc với hiện thực bên ngoài, bằng cách tìm kiếm những dữ liệu vật chất và tinh thần đưa vào, từ bên ngoài. Hầu hết chúng ta chưa bao giờ lưu tâm đến những tiếp xúc bên ngoài nhiêu khê ấy để thấy ra những gì xảy ra bên trong (chúng ta). Ý tưởng làm thế nghe tựa hồ như đang chọn lối bỏ ra hàng giờ để nhìn vào mẫu thử nghiệm trên màn hình vô tuyến vậy. Chúng ta thích khám phá mặt bên kia của mặt trăng hay tận dưới đáy đại dương hơn là khám phá những chiều sâu ẩn tàng bên trong chúng ta.

Nhưng thực sự vũ trụ hiện hữu cho mỗi người chúng ta chỉ khi chúng ta kinh nghiệm được nó với thân và tâm (của chúng ta). Vũ trụ không ở nơi đâu khác, nó luôn luôn ở ngay hiện tại. Bằng cách khám phá thực tại đang là của chúng ta, chúng ta có thể khám phá thế gian. Trừ phi chúng ta thẩm sát thế gian bên trong bằng không chúng ta chẳng bao giờ hiểu được thực tại - chúng ta sẽ chỉ biết những điều chúng ta tin về nó, hay những khái niệm tri thức của chúng ta về nó. Tuy nhiên, nhờ quan sát chính mình chúng ta có thể đi đến cái biết trực tiếp về thực tại và biết cách đương đầu với nó theo hướng tích cực và sáng tạo nhất.
----------------------
#thuchanhvipassana #vipassana #thuchanhtuniemxu #tuniemxu
Facebook Thực hành Vipassana - Thực hành Tứ Niệm Xứ: https://www.facebook.com/groups/thuchanhvipassana/
©Copyright by Thực hành Vipassana - Thực hành Tứ Niệm Xứ

Show more
Facebook Comments

Up next