Up next

Thiền ♪ St: TT. Thích Chân Quang ♪ Tb: Dzoãn Minh (Nhạc Thiền Phật Giáo)

39 Views· 18/01/23
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0
In Music

[Nhạc thiền Phật giáo]
- Tác giả: Thích Chân Quang
- Hòa âm: Trịnh Đình Viêm
- Ca sĩ: Doãn Minh

#Thien #TT_ThichChanQuang #DzoanMinh

Show more
Facebook Comments

Up next