Up next

THUYẾT PHÁP

20 Views· 16/08/22
Khổ Hạnh
Khổ Hạnh
0 Subscribers
0

Trong khóa tu "Một ngày ly tham" lần 02, toàn thể đại chúng cung kính cung đón và được lắng nghe buổi pháp thoại của Thượng tọa - giảng sư Thích Chánh Định với chủ đề “Làm Lành Lánh Dữ". Qua buổi thuyết giảng này, đã giúp tu sinh hiểu được ý nghĩa cũng như cách làm việc lành để thân tâm được an lạc. Đồng thời, tu sinh đã học được nhiều giáo lí căn bản thông qua bài pháp của Thượng toạ và nhiều bài thơ đầy nhựa sống mà người đã gửi gấm trong bài giảng.
Nam Mô A Di Đà Phật

Show more
Facebook Comments

Up next