Up next

🛑TRỰC TIẾP: Lễ Sám Hối tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-02-2023 (14-01 ÂL)

44 Views· 05/02/23
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

🛑TRỰC TIẾP: Lễ Sám Hối tại chùa Giác Ngộ, ngày 04-02-2023 (14-01 ÂL)
#thichnhattu lesamhoi #chuagiacngo #samhoi
Đăng ký kênh và nhận thông báo để xem video mới nhất: https://bit.ly/3boETBo
- Kênh Tiktok Thích Nhật Từ: https://www.tiktok.com/@thichnhattu
- Kênh Sách Nói Phật Giáo: https://bit.ly/3bqoEUo
- Kênh Thích Nhật Từ Official : https://goo.gl/QWyLYR
- Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
- Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
- Fanpage Thích Nhật Từ: https://www.facebook.com/ThichNhatTu
- Fanpage Chùa Giác Ngộ: https://www.facebook.com/ChuaGiacNgo
- Webiste: www. chuagiacngo.com và www.daophatngaynay.com/vn
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Show more
Facebook Comments

Up next