Up next

Trưa Mùng 1 Âm Mở Kinh Phật Cầu An Này, Bệnh Gì Cũng Hết,Tài Lộc Kéo Đến Ào Như Nước Gia Đạo Bình An

5 Views· 23/12/22
Lê Trần
Lê Trần
1 Subscribers
1

Trưa Mùng 1 Âm Mở Kinh Phật Cầu An Này, Bệnh Gì Cũng Hết,Tài Lộc Kéo Đến Ào Như Nước Gia Đạo Bình An


#kinhphat #tungkinhphathay #kinhsamhoi
Tụng Kinh Phật Hay : là kênh tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn Với Nhiều Giọng Tụng Kinh Phật Hay Nhất...vv...

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, tề thành Phật Đạo.

Hãy like và đăng ký để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Kênh - Tụng Kinh Phật Hay

Nam Mô A di Đà Phật

Show more
Facebook Comments

Up next