Up next

TT. Thích Nhật Từ hướng dẫn thiền Vipassana buổi sáng ngày 17-5-2018

5 Views· 13-11-22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Kênh Pháp thoại ngắn của TT. Nhật Từ: https://goo.gl/jYQJbk
Kênh Vấn đáp Phật pháp : https://goo.gl/QWyLYR
Kênh Âm nhạc Phật giáo: https://goo.gl/yI9KOu
Kênh Đại Tạng Kinh Việt Nam: https://goo.gl/9SmE4n
Fanpage: https://www.facebook.com/ThichNhatTu/
©Copyright by Đạo Phật Ngày Nay.

Show more
Facebook Comments

Up next