Up next

Vietsub || Luân hồi - Lưu Tăng Đồng | 轮回 - 刘增瞳

26 Views· 05/02/23
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Nhu tình ẩn giấu nơi đáy mắt
Tiều tụy này ai sẽ xót thương
Chẳng qua là chấp niệm vấn vương
Luân hồi không đổi được duyên kiếp
----
. Khúc: 轮回 | Luân hồi
. Từ khúc: 孙莞 | Tôn Hoàn
. Biên khúc: Fsy 小诺 | Fsy Tiểu Nặc
. Diễn xướng: 刘增瞳 | Lưu Tăng Đồng
. Công ty chế tạo: Clever Music
----
. Mp3: https://drive.google.com/open?....id=12hBRMp0AgnKFkEWA
. Pic: https://drive.google.com/open?....id=1uWW64tahHWmVDE42
. Đôi điều: https://www.facebook.com/higo151/posts/824039837768299?__xts__%5B0%5D=68.ARBWkOCowXTsrU6M6dcAst-VBuoLhLnbRuhnkWj4CbX_Orqj6jkoCcDLhtUFMq1hqI9o5h1NhcfZTBCNrcpl6IzKyzTTQdmk7HHkZnUOuFc0BIC8xbxljO1swj1H9dHQSx56T7-CqfnSotLNN-zl4he7q0x-ogIFHALyDKf1FvL0j7jopsTgtRgS2835bcCTfH-37Ork8yAqcTAXr33lb0W10UMNthgnSUxMl0ik2-VpKFEjV0Etzb_WPhjJj9s1b2X3WQSqQNa0F7SRPQ-Sm_f8hsTNxpOI2OMFW-tYb6PTmc_1V9ouG23eT52xR6cv2uyQhEnSPPrDLWLpFb4&__tn__=K-R
----
刘增瞳 - 轮回

作词: 孙莞

作曲: 孙莞

编曲: Fsy 小诺

和声编写: 吕宏斌

和声配唱: 刘增瞳

录音师: 箱子君

混音师: 卢晓武

制作公司: Clever Music

无人知晓你的面容

只知清冷入骨

你面纱下的柔情眸

看破一世人情故

你的一生看似无人陪

其实早已落了碑

素手飞舞编起新流苏

却不知剑在何处

是他为你歌了曲高山流水

你又何苦为了他一生无悔

千万般的轮回 一世又无缘

他成了你永远的劫

你别再流泪败了你孤傲的眉

放下这段情再来过新的轮回

你不该为他醉 世人不知你憔悴

只是又一世的轮回

你的一生看似无人陪

其实早已落了碑

素手飞舞编起新流苏

却不知剑在何处

是他为你歌了曲高山流水

你又何苦为了他一生无悔

千万般的轮回 一世又无缘

他成了你永远的劫

你别再流泪败了你孤傲的眉

放下这段情再来过新的轮回

你不该为他醉 世人不知你憔悴

只是又一世的

是他为你歌了曲高山流水

你又何苦为了他一生无悔

千万般的轮回 一世又无缘

他成了你永远的劫

你别再流泪败了你孤傲的眉

放下这段情再来过新的轮回

你不该为他醉 世人不知你憔悴

只是又一世的轮回

Show more
Facebook Comments

Up next