Up next

Vipassana - Kinh tụng buổi sáng của thiền sư Goenka - Ngày 1

6 Views· 24-11-22
Lê Trần
Lê Trần
0 Subscribers
0

Bài Kinh tụng buổi sáng ngày đầu tiên của khóa thiền Vipassana theo truyền thống của Thiền sư Goenka.

Thông tin về khóa thiền tại Việt Nam http://vn.dhamma.org

Show more
Facebook Comments

Up next